Δεν υπάρχουν προϊόντα στο καλάθι αγορών σας!

cart-information
|

Τεχνική υπηρεσία

Πληροφορίες για την αποστολή συσκευών στην Τεχνική Υπηρεσία

Μπορείτε να αποστέλλετε καθημερινά προϊόντα προς επισκευή στην τεχνική υπηρεσία της multisystems. Όλα τα προϊόντα πρέπει να συνοδεύονται απαραιτήτως απο Δελτίο Αποστολής με την ένδειξη "ΠΡΟΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗ" στον σκοπό διακίνησης. Τα δελτία αποστολής πρέπει να εκδίδονται στα παρακάτω στοιχεία :

Επωνυμία : ACR ELECTRONICS ΕΠΕ
Επάγγελμα : Συστήματα Πληροφορικής
Διεύθυνση : Θηβών 339 , 122 44, Αιγάλεω (Έναντι γηπέδου Αιγάλεω)
Α.Φ.Μ. : 998370277
ΔΟΥ : Αιγάλεω
ΤΗΛ.: 211.800.9.800
FAX.: 211.800.9.801
Υπ'Όψιν : Τεχνικής υπηρεσίας

Για την ταχύτερη εξυπηρέτηση σας, καλό θα ήταν να προηγηθεί τηλεφωνική επαφή με την τεχνική υπηρεσία προκειμένου να διαπιστωθεί η φύση της βλάβης και η διαθεσιμότητα ανταλλακτικών αν και εφόσον κριθεί απαραίτητο συμπληρώνοντας την σχετική Αίτηση τεχνικής υποστήριξης - Εντολή εργασίας.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Όλες οι ταμειακές μηχανές, Φορολογικοί μηχανισμοί και φορολογικά ηλεκτρονικά στοιχεία γενικότερα, πρέπει να συνοδεύονται απαραιτήτως απο το σχετικό Βιβλίο Συντήρησης και Επισκευών (Β.Σ.Ε.) Το Β.Σ.Ε. αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της συσκευής και οποιαδήποτε διακίνηση χωρίς το βιβλίο είναι παράνομη. Σε περίπτωση απώλειας του Β.Σ.Ε. επικοινωνήστε με την γραμματεία του service προκειμένου να σας ενημερώσουν για την διαδικασία αντικατάστασης του με καινούριο.

Φορολογικές συσκευές που δεν συνοδεύονται απο το Βιβλίο Συντήρησης και Επισκευών δεν θα γίνονται δεκτές απο την τεχνική υπηρεσία και θα αποστέλλονται με χρέωση παραλήπτη στην διεύθυνση αποστολέα.

Τρόποι αποστολής στην τεχνική υπηρεσία :

 • Παράδοση στην έδρα της εταιρίας καθημερινά 9:00 - 18:00
 • Courier της επιλογής σας.
 • Πρακτορείο της επιλογής σας.
 • Παραλαβή απο πρακτορείο αυθημερόν (Επιβάρυνση € 15,00+ ΦΠΑ)
 • Παραλαβή απο σταθμούς ΚΤΕΛ αυθημερόν (Επιβάρυνση € 15,00+ΦΠΑ)
 • Παραλαβή απο Λιμάνι Πειραιά αυθημερόν (Επιβάρυνση € 20,00+ΦΠΑ)


Ελάχιστη χρέωση

Για την εισαγωγή συσκευής στο Service υπάρχει ελάχιστη χρέωση για την ενασχόληση του εργαστηρίου με την προς επισκευή/έλεγχο συσκευή € 35,00 + Φπα (24%) ανεξάρτητα απο το αν η συσκευή σας θα επισκευαστεί. Απο την στιγμή που η συσκευή παραληφθεί απο την τεχνική υπηρεσία εντός μίας ημέρας αρμόδιος τεχνικός θα επικοινωνήσει μαζί σας για να σας ενημερώσει για το κόστος των εργασιών και των απαιτούμενων ανταλλακτικών προκειμένου να προχωρήσει στην διαδικασία της επισκευής. Η παραπάνω χρέωση αποτελεί την ελάχιστη αποζημίωση της τεχνικής υπηρεσίας προκειμένου να ενημερωθεί ο πελάτης για την κατάσταση της καθώς και το κόστος της επισκευής. Ουδεμία συσκευή εξέρχεται/παραλαμβάνεται απο την τεχνική υπηρεσία ανεξόφλητη ή μερικώς εξοφλημένη.

Η τεχνική υπηρεσία δεν παραλαμβάνει :

 • Προϊόντα που αποστέλλονται με "Ένδειξη" χρέωση παραλήπτη (Ισχύει και για προϊόντα εντός εγγύησης)
 • Προϊόντα που δεν συνοδεύονται απο εντολή εργασίας (Έντυπη ή ηλεκτρονική) Η εντολή εργασίας βρίσκεται εδώ
 • Προϊόντα που δεν συνοδεύονται απο δελτίο αποστολής
 • Φορολογικές συσκευές χωρίς Βιβλίο Συντήρισης & Επισκευών
 • Προϊόντα με μή εμφανή στοιχεία αποστολέα και χωρίς έντυπο περιγραφής συντήρισης/βλάβης


Γενικοί όροι πώλησης, εγγυήσης & υποστήριξης

 • Σε κανένα πωλούμενο προϊόν εντός του ηλεκτρονικού και των φυσικών καταστήματος δεν περιλαμβάνεται καμίας μορφής συμπληρωματική υπηρεσία (παράδοση, εγκατάσταση, παραμετροποίηση υποστήριξη) είτε εντός, είτε εκτός περιόδου εγγυήσεως.εκτός και εαν αυτό αναφέρεται εγγράφως ή παραγγελθεί απο τον αγοραστή ξεχωριστά.
 • Τα πωλούμενα εμπορεύματα συνοδεύονται με την εγγύηση του οίκου κατασκευής ή/και της επίσημης αντιπροσωπίας και σε καμία περίπτωση απο εγγύηση της πωλήτριας.
 • Σε καμία περίπτωση δεν υποχρεούται η πωλήτρια στην παροχή συσκευής αντικατάστασης προς στον πελάτη, πέραν εξειδικευμένων περιπτώσεων σύμβασης συντήρισης/υποστήριξης, για το χρονικό διάστημα οπου η προς επισκευή συσκευή βρίσκεται στα εργαστήρια της πωλήτριας ή συνεργαζόμενης εταιρίας παροχής υπηρεσιών συντήρισης ή επισκευών.
 • Η πωλήτρια, δεν μπορεί να εγγυηθεί σε καμία περίπτωση τον χρόνο αποπεράτωσης της επισκευής καθώς εξαρτάται απο διαθεσιμότητα ανταλλακτικών τρίτων μερών.
 • Σε καμία περίπτωση η εταιρία και το προσωπικό της δεν λειτουργεί συμβουλευτικά προς τους αγοραστές σχετικά με την επιλογή, καταλληλότητα ή μη, των προϊόντων που διαθέτει. Η επιλογή προϊόντος προς αγορά απο τους αγοραστές πραγματοποιήται με αποκλειστική ευθύνη των ίδιων οι οποίοι οφείλουν να εξετάσουν την συμβατότητα και την καταλληλότητα των προϊόντων που αγοράζουν σχετικά με την χρήση για την οποία τα προορίζουν.
 • Όλοι οι συναλλασσόμενοι που αποστέλουν συσκευές για συντήριση ή επισκευή στην τεχνική υπηρεσία της εταιρίας μας, οφείλουν να γνωρίζουν και να αποδέχονται ανεπιφύλακτα την παρούσα πολιτική τεχνικής υποστήριξης.